Мережеве видання - організація і особливості функціонування

Автор: Юлія ШИМАНСЬКА. Опубліковано: 13.11.2012, 9:13

Інтернет-журналістика

До перших дослідів веб-проектів, які позиціонували себе як ЗМІ, належать авторські проекти, веб-огляди, блоги. Всі сучасні мережеві ЗМІ так або інакше містять в собі елементи перерахованих праформ, які втім, зустрічаються і в чистому вигляді. Інтернет-журналістика формувалася спонтанно, часто людьми, що не мають стосунку до традиційним ЗМІ, що, звичайно, можна вважати позитивним моментом становлення цього напряму, оскільки потрібен був час для формування нової мови, стилю, тематики публікацій. Авторські проекти – не тільки перший досвід інтернет-журналістики, її безпосередній початок і уособлення, але і прообраз майбутніх ЗМІ. Авторські проекти розкрили сильні сторони інтернету як медіасреди.

Досвід перших веб-видань показав, що в інтернеті можна створювати успішні ЗМІ.

Відкриттям інтернет-журналістики можна вважати блог, який є інформаційно наповненим щоденником. Автори веб-блогів (блоггери) претендують на новий підхід до структуризації і управління інформаційно-смисловими потоками. Це дозволяє чекати якісних системних змін не тільки в структурі ЗМІ, але і в культурі і філософії засобів масової інформації. Як приклад можна навести Web development blog.

Основні причини неуспіху невдалих журналістських веб-проектів полягають у: 1) ігноруванні специфіки гіпертексту і його лексичних особливостей; 2) примітивній технології і відсутності автоматизації.

Добре зроблена електронна версія видання – це окреме видання зі своєю економічною стратегією, зі своїм бюджетом, своїм менеджментом.

Вважатимемо мережевим виданням будь-який сайт (або групу сайтів) призначений для вирішення завдань, властивих друкованим і електронним немережевим засобам масової інформації.

На сьогодні існують наступні медіа-утворення відповідальні за масові інформаційно-комунікативні канали: 1) преса, 2) радіо, 3) телебачення, 4) web, тому інтернет-журналістику слід розглядати не як тип, а як вид журналістики з властивими їй специфічними якостями як в рішенні нею завдань, так і у виборі способів рішення.

Інтернет-журналістика разом з пресою, радіо і тележурналістикою визначають інформаційну політику суспільства. Розвиток інтернет-журналістики здійснюється у взаємозв'язку і взаємозалежності з іншими видами ЗМІ.

Веб-видання, як правило, має редакцію. Редакція забезпечує здійснення комунікативної функції масової інформаційної діяльності. У цьому процесі, взаємно переплітаючись, беруть участь декілька основних груп функцій. Редакція має на увазі існування своєї аудиторії (цільової і референтної груп), а також віртуального колективу нештатних авторів (чи/або джерел інформації). Від соціально-психологічного портрета цих людей залежить врешті-решт обличчя самого видання.

Розрізняють наукове, літературне, художнє, технічне редагування. Формування веб-образу інформації, що включає дизайн і інтерактивні елементи, передбачає наявність нового типу редагування – веб-редагування, на яке покладаються основні функції з підготовки веб-сторінок до видання.

З появою інтернету змінилися умови перетворення продуктів інформаційно-комунікативної діяльності в масову інформацію.

1. Виробництво масової інформації перестало бути винятковим правом професійного журналістського співтовариства.

2. Масова інформація постає як двокомпонентне утворення: інформаційний мовний компонент і комунікативний компонент; отже, масова інформація переходить в категорію масової комунікації.

3. Повідомлення набувають гіпертекстової структури, а оскільки повідомлення – це віддзеркалення реальності, ЗМІ допомагають бачити гіпертекстову поліонтологічну суть реальності.